Thomas Alva Edison

என் முயற்ச்சிகள் என்னை பலமுறை கைவிட்டதுண்டு. ஆனால், நான் ஒரு முறைகூட முயற்சியைக் கைவிடவில்லை - தாமஸ் ஆல்வா எடிசன்Thomas Alva Edison