Thanthai Periyar

ஒரு நாடு சுபிட்சத்துடன் வாழ அந்நாட்டு மக்கள் ஒழுக்கமுள்ளவர்களாக இருத்தல் அவசியம் - தந்தை பெரியார்Thanthai Periyar