APJ Abdul Kalam

கனவு காணுங்கள் ஆனால் கனவு என்பது நீ தூக்கத்தில் காண்பது அல்ல உன்னை தூங்க விடாமல் பண்ணுவது எதுவோ அதுவே இலட்சிய கனவு - அப்துல் கலாம்APJ Abdul Kalam